Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 24.10.2022. Tämä tietosuojaseloste koskee automestarit.fi -sivustoa.

Yritys ja yhteyshenkilö

 • Yhteyshenkilö: Pasi Falck
 • Sähköposti: automestarit(at)automestarit.fi
 • Yritys: Automestarit Savonlinna Oy
 • Y-tunnus: 1000570-2
 • Osoite: Ainonkatu 12, 57200 Savonlinna

Henkilötietojen käsittely

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja verkkosivuston kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimussuhde ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Sopimus syntyy, kun teet tilauksen antamalla vaaditut henkilötiedot tilausta varten. Kun jätät yhteystietosi tarjouspyynnön yhteydessä tietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Keräämme henkilötietoja myös sähköpostimarkkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Markkinointiluvan voit aina halutessasi perua. Voit tilata uutiskirjeemma verkkosivuston oikeasta alareunasta.

Käytämme verkkosivuston kävijätietoja mainonnan kohdentamiseen Facebookissa ja Google Ads-mainosalustalla, jotta voimme paremmin palvella niitä, jotka ovat kiinnostuneita tuotetarjonnastamme.

Vierailevat käyttäjät

Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa. Käytämme evästeitä verkkosivuston palvelun kehittämiseksi.

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet.  Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Työtilauksen tehneet tai markkinointiluvan antaneet

Rekisteri voi sisältää seuraavan kaltaisia tietoja käyttäjistä

 • Nimi tai etunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Käyttäjätaso (esim asiakas, työntekijä, ylläpitäjä)
 • Verkkosivuston asiointitiedot (viestit, tilaustiedot, hankinnat)

Henkilötietojen säilytys

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Välitämme tarvittaessa tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Maksunvälittäjälle, jos maksat joustolla
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos olet tilannut uutiskirjeen
 • Analytiikkakumppaneille
 • Kirjanpitäjälle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioissa

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen suojauksen periaatteet

Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.